Taphattoonni duraanii fi ammaa Kilabii Kubbaa miilaa Buna Itoophiyaa ittisa vaayirasii koroonaaf deeggarsa meeshaalee gumaachan.

Taphattoonni duraanii fi ammaa Kilabii Kubbaa miilaa Buna Itoophiyaa ittisa vaayirasii koroonaaf deeggarsa meeshaalee gumaachan.

 

 

OBN Bit.21,2012-Taphattoonni duraanii fi ammaa Kilabii Kubbaa miilaa Buna Itoophiyaa ittisa vaayirasii koroonaaf deeggarsa meeshaalee gumaachan.

Kilabiin kubbaa miilaa beekkamaan biyyattii Bunni Itoophiyaa taphattootasaa duraaniifi ammaa waliin tahuun deeggarsa meeshaalee ittisa Vaayirasii Koroonaaf oolan gumaacheera.

Duras miseensonni waldaa fi koree hoji raawwachiiftuu kilabichaa dhuunfaasaaniin deeggarsa meeshaalee ittisaa taasisaniiru.

Deeggarsi kunis namoota harka qalleeyyiif kan keenmeedha.

Bifuma walfakkaatuun taphattoonni duraaniifi ammaa Qiddus Giyoorgis istaadiyeemii Finfinneetti argamuun hojii deeggarsa walitti qabuuf qabuuf karoorachuu himammeera.

Facebook Comments