Taphattoonni Vaaleenshiyaa shanii fi miseensonni kilabichaa shan Vaayirasii Koronaan qabaman

Taphattoonni Vaaleenshiyaa shanii fi miseensonni kilabichaa shan Vaayirasii Koronaan qabaman

 

 

OBN Bit.07,2012-Taphattoonni Vaaleenshiyaa shanii fi miseensonni kilabichaa shan Vaayirasii Koronaan qabaman.

Kilabichi akka beeksisetti taphattoonni qorannoon taasifameef Vaayirasichaan qabamuunsaanii beekame kunnen nageenya gaarii irratti argamu.

Taphataan Sarara Ittisaa Kilabichaa fi Garee Biyyaalessaa Arjeentinaa Ezqeul Giray taphataa Laaliigaa Jalqabaa Vaayirasiin kun irratti argame.

Gray karaa Instaagraamiisaatiin yaada barreessen ani bara 2020 carraa gadheen simadhe jedhe.

Ammatti sadarkaa gaariirran jira,gorsa qaamoleen fayyaa naaf kennan hordofaa qophaatti bayyanataan jiras jedheera.

Ispeen biyyoota Awurooppaa keessaa Itiliitti aanuun biyyaa Vaayirasii Kanaan hedduu miidhamaa jirtuudha.

Kilabiin vaaleenshiyaa akaa beeksiseetti taphattootni biroo qabamanis manasaaniitti tursiifaniiru jedhan. BBC Football.

Facebook Comments