Taphoonni Piriimiyer Liigii Ingilaand hanga Eebla 30’tti addaan citee akka turu murtaa’e.

Taphoonni Piriimiyer Liigii Ingilaand hanga Eebla 30'tti addaan citee akka turu murtaa’e.

 

OBN Bit.11,2012-Taphoonni Piriimiyer Liigii Ingilaand hanga Eebla 30’tti addaan citee akka turu murtaa’e.

Sababa Vaayirasii Koronaatiin wal-qabatee hanga Eebla 4tti akka addaan citu murtaa’ee kan ture taphoonni Liigichaa, hanga Eebla 30’tti akka ta’u murtaa’e.

Dhimma kanarratti marii kilaboonni taa’aniin taphoota Piriimiyer Liigiitiin alattis, Shaampiyoonshippii Ingilaand,Liigiin dubartootaa biyyattii fi Shaampiyoonshiippii dubartootaa akka hin taphatamne waliigalaniiru.

Taphoonni Liigii Iskootlaand, Walesiifi Ireland Kaabaa akka addaan citan ta’uun murtaa’uunsaa kan yaadatamu.

Waldaan Kubbaa Miillaa Biyyattii, taphoonni Liigichaa Waxabajjii 1 ce’uun goolabamuu akka malu irratti waliigaleera.

Waliigalteen taphattoota Hedduu Waxabajjii 30 waan xumuramuuf rakkoo hin ta’us jedhame.

Waancaan Awurooppaa bara 2020 darbuun immoo dorgommii biyyaa keessaa dheeressuuf carraa kan umeef tauus liigichi eerera.Madda BBC

Facebook Comments