FIFA’n biyyoota miseensotasaaf Doolaara Miil.150 ramade.

FIFA'n biyyoota miseensotasaaf Doolaara Miil.150 ramade.

 

 

OBN Ebla 17,2012-Waldaan Federeeshinoota Kubbaa miilaa Addunyaa FIFA’n biyyoonni miiseensotaasaa ta’an sababa weerara Vaayirasii Koronan akka hin kaasarree deeggarsa taasisuuf Doolara Ameerikaa mil.100fi mil.50 ramaduu beeksise.

Waldichi ibsa baaseen maallaqni ramadame kun biyyoota miseensotasaa ta’an 211 qooduun kisaaraa sababa weerara vaayirasii koronaa irra gahurraa akka bayyanatan yaadeeti jedhe.

Waldalee Federeeshinoota kubbaa miilaa  tokkoon tokkoon Biyyoota miseensotasaa ta’aniif  Doolara kuma 500 qixa akka qooduus FIFA’n beeksiseera.

Pirezedantiin FIFA Jiyaan Infaantinoon maallaqni ramadame kun hawaasni kubbaa miilaa miidhaa sababa weerara vaayirasii koronaan qaqqabuu malu akka ittin ofirraa qolatuuf oola jedhan.

Waldichi fuuldurattis rakkoon humnaa olii kan mudatu taanaan deeggarsaa cimsee akka itti fufu Infaantinoon himaniiru.Madda:- Reuters

Facebook Comments