Miseensonni Kilabii kubbaa miilaa dhiiraa Magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadhii ittisa vaayirasii koronaaf Birrii kuma 81 arjoomuuf waliigalan.

Miseensonni Kilabii kubbaa miilaa dhiiraa Magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadhii ittisa vaayirasii koronaaf Birrii kuma 81 arjoomuuf waliigalan.

 

OBN Ebla 17,2012-Miseensonni Kilabii kubbaa miilaa dhiiraa Magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadhii ittisa vaayirasii koronaaf Birrii kuma 81 arjoomuuf waliigalan.

Erga weerarri vaayirasii koronaa Itoophiyaatti mul’atee mootummaan ittisa vaayirasichaaf waamicha deeggarsaa dhiheessuun ni beekama.

Liigii Ol’aanoo Itoophiyaa keessatti hirmaachaa kan jiran miseensonni kilabii kubbaa miilaa dhiiraa Magaalaa Laga xaafoo Laga Daadhiis waamicha lammummaa kanaaf deebii kennuuf kan murteessan.

Taphattoonnifi leenjistoonni kilabichaa mindaa isaaniirraa % 20 hir’isuun deeggarsa taasisuuf waliigalan.

Deeggarsisaanii kun walumatti Birrii kuma 81 akka ta’eedha odeeffannoon Waajjira Ispoortii magaalichaarraa arganne kan mul’isu.

Laga Xaafoo Laga Daadhiin Liigii Ol’aanoo Itoophiyaa ramaddii A qabxii 23’n osoo dursaa jiruu liigichi sababauma weerara Vaayirasii Koroonaaf adda cituun ni yaadatama.

Facebook Comments