Federeeshiniin Kubbaa miilaa Itiyoophiyaa dorgommii Liigoota Kubba miilaa bara 2012 haquu beeksise.

Federeeshiniin Kubbaa miilaa Itiyoophiyaa dorgommii Liigoota Kubba miilaa bara 2012 haquu beeksise.

 

OBN Ebla 28,2012- Federeeshiniin Kubbaa miilaa Itiyoophiyaa dorgommii Liigoota Kubba miilaa bara 2012 haquu beeksise.

Kilaboonni Shampiyoonii ta’anis kan Liigii gaditti bu’an akkasumas dorgommilee Afrikaarratti hirmatan hin jiraatan jedhame.

Weerara vaayrasii koronaatiin doroggommiin ispoortii biyyootaa gara garaa keessaa erga addaan citee bubbuleera. 
Kubbaa miilaa Afrikaa kan hoogganu Konfedereshini kubbaa miila Afrikaas biyyoonni fuuldure liigoota isaanirratti murtee fudhatan torban kana keessa akka beeksisan gaafatee ture.

Tatamsa’insa Vaayrasichaa hir’suuf Itiyoophiyaa kessatti sochileen ispoorti kamuu addan citeera.

Koreen hoji raawwachiistu federeeshinicha telekoonfransii fi qamaan marii erga taasisanii boodaa liigoonni gara gara biyyatti keessatti dorgomama turan guutumaati akka addan citan murteessan.

Federeeshinichi akka ibsetti Koreen hoji geggeessitu Federeshinicha kanaa dura mootummaa walin kan mari’atee yoo ta’u, ammaa koree ol’aanoon piriimerliigii Itiyoophiyaa walin mari’achun murteerra gahu beeksisan.

Biyyaattiin labsii yeroo muddamaa keessa jiraachuu ishee fi tatamsa’inni vaayirasichaa yoom akka dhaabbatu wanti ifatti beekkamu jiraachuu dhabuu isaatiin liigoota itti fufsisuun hin dandeenya jedhame.

Murtee kennameenis dorgommiin Liigoota Kubba miilaa kana bara 2012 guutumatti haqame.

Liigoonni haqamuun wal qabatee liigii kamuu keessa kilabiin shaampiyoonii ta’uu fi kan gara Liigii gadiitti gadi bu’u hin jiraatu jedhameera.

Facebook Comments