Laa liigaa Ispeenin kalessaa Riyaal Maadrid injifate

OBN Waaxabajjii 08,2012-Laa liigaa Ispeenin kalessaa taphoonni sadii gaggeeffamaniru. Taphoota gaggeeffaman kessaa Riyal Maadrid yoo injifaatu,Atileetikoo Maadrid immoo qixa ba’eera. Morkaata Waancaa kan ta’e Riyal maadrid kilabaa Ebarni kessuummessuun injifaachuu danda’eera.

Maadrid, Gooli Toonii Kiruus,Saarjiyoo Raamoos fi Maarseelloon galachaanin taphiichaa 3 -1 injifaachu danda’era.

Kilaaba Ebarnif immoo Biggaas goolii kilaaba isaa sadiif duwwaa jala mo’atamuuf olchuu galcheera.

Tapha biratin immoo gara San Maamesiitti kan imale Atileetikoo maadrid ,Atileetikoo Bilbaawo walin tokkoo qixan xumureera.

Kilaabni Atileetikoo Bilbaawo goolii Ikaar Munaayin galcheen dursu danda’us Atileetikoo Maadrid goolii Diyaago Koostan galcheen tokkoof qixan xumureera.

Dirree isaa irraatti kilaaba Osaasonaan kan kessuumeesse Riyaal Soosiyedadis haluma walfakkatuun taphicha tokkoo qixan xumuru danda’era.

Riyaal Soosiyedadif Miikeel Ayaarzabbal ,Osaasonaaf immoo Adriiyaan Loopeez goolii galchaniru jedha BBC Sport.

Taphaa dhengaddaa taphatameen Baarsiloonan injiifaachuun ni yaadatama.

Facebook Comments