Pool Pogbaa

Taphatan Maanchistar Yuunaytiid Pool Pogbaan vaayirasii koroonaan qabame

Taphatan Maanchistar Yuunaytiid Pool Pogbaan vaayirasii koroonaan qabame.

Taphatan Umurii 27 Maanchistar Yuunayitid Pool Pogbaan vaayirasii koroonaan qabamuun himamera.

Pogbaan biyyaa isaa Firaansif morkii ji’a dhufu adeemsifamuu irratti hirmaachuuf qopha’a kan ture ta’u,s taphata Umrii 17 kilaaba Reenes taphatu Eduardoo Kamavingan bakka bu’eera jedhame.

Taphatan Tootanhaam Tanguuy Doombeelen kilaaba Biyyaaleessaaf Pogbaa walin taphacha tures vaayirasii koroonaan qabamuun guyyaa 14f addaa of baasera jedhame.

Firaansi ji’a Fulbaana kessaa taphaaf qopha’aa akka turte ni yaadatama jeechuun ‘Sky News’ gabaasera.

Image may contain: 1 person
Facebook Comments