Peep Gaardiyoolaan waliigaltee isaanii waggaa lamaaf  dheeressan

Leenjisaan Maanchisteer Siitii Peep Gaardiyoolaan waggoottan dabalataa lama kilabicha keessa turuuf waliigaltee isaanii dheeressan.

Peep Gaardiyoolaan hanga bara Faranjootaa 2023tti garichakeessa  turuuf waliigaltee mallatteesseera.

Peep Gaardiyoolaan waggaa 4n dura Baayeer Muuniki irraa gara Maanchisteer Siitii dhufuun isaanii niyaadatama.

Waliigalteen isaanii kilabicha waliin qaban bara kana ni xumurama ture.

Akka gabaasa BBC Ispoortiitti turtii hanga ammaatiin Waancaa Priimayer Liigii 2, FA 1fi Liig Kaappii 3 moota’aniiru.

Erga kilabicha leenjisuu eegalanii taphoota 245 taasisan keessaa 181 mo’ataniiru.

Facebook Comments