Yuunvarsiitin Finfinneen Proofeesar Asmaroom Laggasaaf Dooktara Kabajaa Laate

Yuunvarsiitin Finfinneen Proofeesar Asmaroom Laggasaaf Dooktara Kabajaa laate.

Proofeesar Asmaroom Laggasaa sirna Gadaa Oromoorratti qorannaa bal’aa gaggeessudhaan kitaabolii akka “Three Approaches to the Study of African Society fi OROMO DEMOCRACY: An Indigenous African Political System” barreessudhaan, addunyaadhaf beeksisaniiru.
Gumaacha isaan taasisan kanaafis Yuunvarsiitin Finfinnee guyyaa har’aa Dooktara Kabajaa laatefira.
Sirna kanarrattis, preezdaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Dooktarri Kabajaa Lammaa Magarsaa, Abbootiin Gadaa, Hayyoonnii fi keessummoonni kabajaa biroon argamaniiru.
Facebook Comments