Oduu Naannoo

December 6, 2019

Manni maree Naajeeriyaa baajeta bara 2020 Niiraa b ...

December 5, 2019

Dooniinn baqattoota feetee imalaa turte dhidhimuun ...

December 5, 2019

Waldaan Instiitiyuutii Fayyaa Hawaasaa Idila Addun ...

December 5, 2019

Daandiin Ispaaltii birrii biliyoona 6.1’n hojjetam ...

December 5, 2019

Paartiin Badhaadhinaa beekkamtii fi waraqaan ragaa ...

December 5, 2019

Pirojektiin aadaa dimokiraasii sadarakaa biyyoolee ...

December 4, 2019

Zimbaabiweetti lammiileen miliyoona 4.1 ta’an deeg ...

December 4, 2019

Addunyaa irratti dhibeen busaa ammas yaaddessaa ta ...

December 4, 2019

Dubartoonni Horsiisa Looniirratti Bobba’an Bu’a Qa ...

Addunyaan kun rakkoo faalama qilleensaatiif saaxilamuu hanga eegalte waggaa 20 caalee jira. Haaluma kanaan ilmi namaa yeroo ammaa naanno isaa kunuunsuuf dirqameera.

OBN HD

Oromiyaa
OBN Sagalee Ummataa
OBN TV Tamsaasa HD

TVn OBN Tamsaasa Qulqullina Olaanaa Qabu HD eegale

Read More

Eeggumsa Naannoo.

Addunyaan kun rakkoo faalama qilleensaatiif saaxilamuu hanga eegalte waggaa 20 caalee jira. Haaluma kanaan ilmi namaa yeroo ammaa naanno isaa kunuunsuuf dirqameera.

Eegumsa Naannoo

Addunyaan kun rakkoo faalama qilleensaatiif saaxilamuu hanga eegalte waggaa 20 caalee jira. Haaluma kanaan ilmi namaa yeroo ammaa naanno isaa kunuunsuuf dirqameera.

Oduu Naannoo Keenyaa

December 6, 2019

Manni maree Naajeeriyaa baajeta bara 2020 Niiraa biyyittii tiriliyoona 10.59 (doolaara ame ...

December 5, 2019

OBN Sad. 25,2012- Maanguddoonni, abbootiin gadaa, abbootiin amantaa fi namoonni bebbeekamo ...

December 5, 2019

Dooniinn baqattoota feetee imalaa turte dhidhimuun lubbuun namoota 58 darbuun himame. Akka ...