Oduu Naannoo

April 2, 2020

    OBN Bit.24,2012- Waldaan ogeeyyii Fayyaa Dhuun ...

April 2, 2020

    OBN Bit.24,2012- ”Wanti hundi ni darba,hin sha ...

April 2, 2020

  OBN Bit. 24, 2012- Godina Booranaatti Vaayirasii ...

April 2, 2020

    OBN Bit 24,2012-Keeniyaatti lakkoofsi namoota ...

April 1, 2020

Lammiilee Naannoo Sumaalee irraa buqqaafamanii Mag ...

April 1, 2020

  Koronaa vaayirasiin ‘qormaata guddaa waraanaa ad ...

  • 2019-05-31 2:45PM

  • 2019-05-31 2:48PM

  • 2019-05-31 2:48PM

Addunyaan kun rakkoo faalama qilleensaatiif saaxilamuu hanga eegalte waggaa 20 caalee jira. Haaluma kanaan ilmi namaa yeroo ammaa naanno isaa kunuunsuuf dirqameera.

OBN HD

Oromiyaa
OBN Sagalee Ummataa
OBN TV Tamsaasa HD

TVn OBN Tamsaasa Qulqullina Olaanaa Qabu HD eegale

Read More

Eeggumsa Naannoo.

Addunyaan kun rakkoo faalama qilleensaatiif saaxilamuu hanga eegalte waggaa 20 caalee jira. Haaluma kanaan ilmi namaa yeroo ammaa naanno isaa kunuunsuuf dirqameera.

Eegumsa Naannoo

Addunyaan kun rakkoo faalama qilleensaatiif saaxilamuu hanga eegalte waggaa 20 caalee jira. Haaluma kanaan ilmi namaa yeroo ammaa naanno isaa kunuunsuuf dirqameera.

Oduu Naannoo Keenyaa

April 2, 2020

  OBN Bit. 24, 2012 – Itiyoophiyaan Ji’ootermaalii Tulluu Mooyyeef waliigaltee bittaa humn ...

April 2, 2020

    OBN Bit.24,2012- Waldaan ogeeyyii Fayyaa Dhuunfaa Magaalaa Naqamteefi Godina Wallagga ...

April 2, 2020

    OBN Bit.24,2012- ”Wanti hundi ni darba,hin shakkinaa.”- Ministiira Muummee Dr. Abiyyi ...