Oduu Naannoo

June 29, 2020

OBN Wax. 22, 2012- Biyya Indiyaatti bulchiinsa Kib ...

June 29, 2020

OBN Wax. 22, 2012– Filannoo seena qabeessa irra de ...

June 25, 2020

OBN Wax. 18,2012- Ministira Muummee Sudaan Abdalla ...

  • 2019-05-31 2:45PM

  • 2019-05-31 2:48PM

  • 2019-05-31 2:48PM

Addunyaan kun rakkoo faalama qilleensaatiif saaxilamuu hanga eegalte waggaa 20 caalee jira. Haaluma kanaan ilmi namaa yeroo ammaa naanno isaa kunuunsuuf dirqameera.

OBN HD

Oromiyaa
OBN Sagalee Ummataa
OBN TV Tamsaasa HD

TVn OBN Tamsaasa Qulqullina Olaanaa Qabu HD eegale

Read More

Eeggumsa Naannoo.

Addunyaan kun rakkoo faalama qilleensaatiif saaxilamuu hanga eegalte waggaa 20 caalee jira. Haaluma kanaan ilmi namaa yeroo ammaa naanno isaa kunuunsuuf dirqameera.

Eegumsa Naannoo

Addunyaan kun rakkoo faalama qilleensaatiif saaxilamuu hanga eegalte waggaa 20 caalee jira. Haaluma kanaan ilmi namaa yeroo ammaa naanno isaa kunuunsuuf dirqameera.

Oduu Naannoo Keenyaa

June 29, 2020

OBN Wax. 22, 2012- Biyya Indiyaatti bulchiinsa Kibba biyyattii Taamiil Naaduu jedhamtuutti ...

June 29, 2020

OBN Wax. 22, 2012– Filannoo seena qabeessa irra deebiin Maalaawwiitti gaggeeffameen garee ...

June 27, 2020

OBN Wax. 20,2012- Rakkoolee uummata keenyaaf furmaata barbaaduun olitti wanti biraa dursa ...