Oduu Naannoo

January 26, 2020

OBN Amajji 17, 2012- Lammileen Irqaa loltoota Amee ...

January 25, 2020

Diinagdeen ummata fayyadamaa taasisuuf mootummaan ...

January 25, 2020

Leenjiin hoggansa olaanaa Paartii Badhaadhinaa mag ...

January 25, 2020

OBN Amajjii 16, 2012 – Oomishaa fi oomishtummaa Qo ...

January 25, 2020

OBN Amajjii 16,2012- Hoggansa jijjiirrama eegalame ...

January 25, 2020

OBN Amajjii 16,2012 – “Torban torbaniin muudna mal ...

  • 2019-05-31 2:45PM

  • 2019-05-31 2:48PM

  • 2019-05-31 2:48PM

Addunyaan kun rakkoo faalama qilleensaatiif saaxilamuu hanga eegalte waggaa 20 caalee jira. Haaluma kanaan ilmi namaa yeroo ammaa naanno isaa kunuunsuuf dirqameera.

OBN HD

Oromiyaa
OBN Sagalee Ummataa
OBN TV Tamsaasa HD

TVn OBN Tamsaasa Qulqullina Olaanaa Qabu HD eegale

Read More

Eeggumsa Naannoo.

Addunyaan kun rakkoo faalama qilleensaatiif saaxilamuu hanga eegalte waggaa 20 caalee jira. Haaluma kanaan ilmi namaa yeroo ammaa naanno isaa kunuunsuuf dirqameera.

Eegumsa Naannoo

Addunyaan kun rakkoo faalama qilleensaatiif saaxilamuu hanga eegalte waggaa 20 caalee jira. Haaluma kanaan ilmi namaa yeroo ammaa naanno isaa kunuunsuuf dirqameera.

Oduu Naannoo Keenyaa

January 26, 2020

OBN Amajji 17, 2012- Lammileen Irqaa loltoota Ameerikaa biyya isaanii keessa jiran mormuun ...

January 25, 2020

Baankiin daldala Itiyoophiyaa wiirtuu diijitaalaa biyyattiif kan jalqabaa ta’e guyyaa har’ ...

January 25, 2020

Godina Shawaa kaabaatti dhuunfaanis ta’ee, Waldaan hojii misooma aannani irrattii hojjeech ...