Oduu Naannoo

October 16, 2019

Jilli Mana Maree Naannoo Somaalee  miseensota 16 q ...

October 16, 2019

Koreen Giddu Galeessaa ODP Yaa’ii Idileesaa Finfin ...

October 16, 2019

OBN Onk. 05,2012- Waamicha Ameerikaan Tarkiin Kaab ...

October 16, 2019

Godina Shawaa Bahaa keessatti Abbootiin Qabeenyaa ...

Addunyaan kun rakkoo faalama qilleensaatiif saaxilamuu hanga eegalte waggaa 20 caalee jira. Haaluma kanaan ilmi namaa yeroo ammaa naanno isaa kunuunsuuf dirqameera.

OBN HD

Oromiyaa
OBN Sagalee Ummataa
OBN TV Tamsaasa HD

TVn OBN Tamsaasa Qulqullina Olaanaa Qabu HD eegale

Read More

Eeggumsa Naannoo.

Addunyaan kun rakkoo faalama qilleensaatiif saaxilamuu hanga eegalte waggaa 20 caalee jira. Haaluma kanaan ilmi namaa yeroo ammaa naanno isaa kunuunsuuf dirqameera.

Eegumsa Naannoo

Addunyaan kun rakkoo faalama qilleensaatiif saaxilamuu hanga eegalte waggaa 20 caalee jira. Haaluma kanaan ilmi namaa yeroo ammaa naanno isaa kunuunsuuf dirqameera.

Oduu Naannoo Keenyaa

October 17, 2019

Godina Shawaa Bahaa Aanaa Boosatitti, Dargaggoonni hojii dhabeeyyiin waldaan gurmaa’uun mi ...

October 17, 2019

Dhaabbanni Qorannoo Qonnaa Adaamii Tulluu Jiddoo Kombolchaa sanyii qamadii haaraa Naannoo ...

October 17, 2019

Sadarkaa Oromiyaatti Guyyaan Tuurizimii Addunyaa Onkololeessa 18 Ardaalee Jilaa Kibba Baha ...