Oduu Naannoo

August 23, 2019

Taarifni  amma meeshaalee Ameerikaa irratti kaaham ...

August 23, 2019

Doolaarri Ameerikaa kuma 65 fi dhibba 911 karaa se ...

August 23, 2019

Dr. Abiyyi garas kan imalan pirezedaantii biyyitti ...

August 23, 2019

Waltajjii kanarratti Pireezidaantiin Itti Aanaa MN ...

August 23, 2019

Itiyoophiyaatti daa’iimman kuma Torba tajaajila ba ...

August 23, 2019

Ministirri muummee Dr Abiy Ahimad, ministira Minis ...

August 23, 2019

Pireezidaant Saahilawarq Zawdee imala jijjiirama I ...

August 23, 2019

Waggoota  30’n darbanitti lakkoofsi Sattawwaa Afri ...

August 23, 2019

Dhimmi gubachuu bosona Amaazoon biyyoota addunyaaf ...

August 23, 2019

. Mootummaan naannoo Oromiyaa dhimmi barnoota afaa ...

Addunyaan kun rakkoo faalama qilleensaatiif saaxilamuu hanga eegalte waggaa 20 caalee jira. Haaluma kanaan ilmi namaa yeroo ammaa naanno isaa kunuunsuuf dirqameera.

OBN HD

Oromiyaa
OBN Sagalee Ummataa
OBN TV Tamsaasa HD

TVn OBN Tamsaasa Qulqullina Olaanaa Qabu HD eegale

Read More

Eeggumsa Naannoo.

Addunyaan kun rakkoo faalama qilleensaatiif saaxilamuu hanga eegalte waggaa 20 caalee jira. Haaluma kanaan ilmi namaa yeroo ammaa naanno isaa kunuunsuuf dirqameera.

Eegumsa Naannoo

Addunyaan kun rakkoo faalama qilleensaatiif saaxilamuu hanga eegalte waggaa 20 caalee jira. Haaluma kanaan ilmi namaa yeroo ammaa naanno isaa kunuunsuuf dirqameera.

Oduu Naannoo Keenyaa

August 23, 2019

Taarifni  amma meeshaalee Ameerikaa irratti kaahamu kun hanga doolaara Ameerikaa biliyoona ...

August 23, 2019

Doolaarri Ameerikaa kuma 65 fi dhibba 911 karaa seeraan Alaa Finfinneerraa gara Dirre Dawa ...

August 23, 2019

Dr. Abiyyi garas kan imalan pirezedaantii biyyittii Moon Jooyee waliin walitti dhufeenya b ...