Oduu Naannoo

November 25, 2020

OBN Sadaasa 16, 2013 –  Damee Indaastirii Faarmast ...

November 25, 2020

OBN Sadaasa 16, 2013 – Hojiilee odeeffannoo fayyaa ...

November 25, 2020

OBN Sadaasa 16, 2013 –Haala sharafa maallaqaa Baan ...

November 24, 2020

OBN Sadaasaa 15, 2013 –Jalqaba kurmaana 3ffaa kees ...

November 24, 2020

OBN Sadaasaa 15, 2013-Seeronni haaraa ittifayyadam ...

November 24, 2020

OBN Sadaasaa 15, 2013 –Murteessituun Intarnaashina ...

November 21, 2020

OBN Sad.12, 2013- Gamtaan Waldaalee Diyaaspooraa I ...

  • 2019-05-31 2:45PM

  • 2019-05-31 2:48PM

  • 2019-05-31 2:48PM

Addunyaan kun rakkoo faalama qilleensaatiif saaxilamuu hanga eegalte waggaa 20 caalee jira. Haaluma kanaan ilmi namaa yeroo ammaa naanno isaa kunuunsuuf dirqameera.

OBN HD

Oromiyaa
OBN Sagalee Ummataa
OBN TV Tamsaasa HD

TVn OBN Tamsaasa Qulqullina Olaanaa Qabu HD eegale

Read More

Eeggumsa Naannoo.

Addunyaan kun rakkoo faalama qilleensaatiif saaxilamuu hanga eegalte waggaa 20 caalee jira. Haaluma kanaan ilmi namaa yeroo ammaa naanno isaa kunuunsuuf dirqameera.

Eegumsa Naannoo

Addunyaan kun rakkoo faalama qilleensaatiif saaxilamuu hanga eegalte waggaa 20 caalee jira. Haaluma kanaan ilmi namaa yeroo ammaa naanno isaa kunuunsuuf dirqameera.

Oduu Naannoo Keenyaa

November 25, 2020

OBN Sadaasa 16, 2013 –  Damee Indaastirii Faarmastikaalsiirratti Itoophiyaafi Aljeeriyaan ...

November 25, 2020

OBN Sadaasa 16, 2013 – Hojiilee odeeffannoo fayyaa hojjetaman ilaalchisee mariin taa’ame. ...

November 25, 2020

OBN Sadaasa 16, 2013 –Haala sharafa maallaqaa Baankonni biyya keessaa guyyaa kaleessaa gag ...