Ministirri Itti Aantuu Ministeera Dhimma Alaa Itaalii daawwannaa hojiif boru Finfinnee ni dhufu

Ministirri Itti Aantuu Ministeera Dhimma Alaa Itaalii daawwannaa hojiif boru Finfinnee ni dhufu

Ministira Itti aantuu Ministeera Dhimma Alaa Itaalii Iimaanu’eel Diilriin daawwaannaa hojiif boru Itoophiyaa galu jedhame eeggama.

Ministirittiin boou kaasanii guyyoota 4f Itoophiiyaa kan daawwatan ta’a.

Ministeerri Dhimma Alaa Itoophiyaa akka beeksisetti, ministirittiin hoggansa Ministeera Dhimma Alaa, Ministeera Faaynaansii, Ministeera Daldalaa fi Ministeera Qonnaa waliin ni mari’atu.

 

 

 

 

Ministirittiin hawaasa Itaalii  fi abbootii qabeenyaa Itoophiyaa jiraatan waliin kan mari’atan yammuu ta’u,

piroojaktoota addaddaas ni daawwatuu jedhameeti eegama.

Facebook Comments

2 Comments

leave a reply