Dooktar Nigusee Mitikkuu hoji gaggeessaa olaanaa EBC ta’uun muudaman

Dooktar Niguseen har'a Mana Maree Bakka Bu'oota Ummataatti argamuudhan muudamaniiru.

ebc

Hoji gaggeessaa olaanaan duraanii obbo Siyyuum Makoonnan fedhii isaanitiin taayitaa gadhiisun isaanii ni yaadatama.

Image may contain: people standingMuudamichi namoota sagalee hin laanne 4 fi sagalee caalmadhaan ragga’eera.

Dooktar Niguseen Yuunvarsiitii Dabra Maarqoositti barsiisummaarraa amma preezdaantummaatti tajaajilaniiru.

Facebook Comments