Naannoon Oromiyaa, Gaambeellaa fi Beenishaanguul Guumzi mari’achaa jiru

OBN Waxabajjii 01, 2011 – Naannoon Oromiyaa, Gaambeellaa fi Beenishaanguul Guumzi Adaamaatti mari’achaa jiru.

Naannoleen sadan dhimma nageenyaa fi misooma waloorratti mari’achaa jiru.

Waltajjicharratti haasaa kan taasisan sadarkaa Pireezidaantii Itti Aanaa Mootummaa Naannoo Oromiyaatti Qindeessaan Damee Misooma Diinagdee Baadiyyaa Dr. Girmaa Amanteen, waltajjichi hariiroo ummattoota naannolee sadanii cimsuuf ni gargaara jedhaniiru.

Hariiroo gaarii kanaan duraa karooran hogganuudhan misoomaa fi nageenya isaanii cimsuun murteessaa fi gaaffii yeroon gaafatudha jedhaniiru.

Qabeenya uumamaa waliin misoomsanii fayyadamuuf karooran hojjechuun barbaachisaadha jedhan Dr. Girmaan.

Waltajjicharratti waraqaan qorannaa hariiroo ummattoota dhiha Itiyoophiyaa xiinxalu dhiyaatee irratti ni mari’atama.

Raawwiin karoora waloo bara 2011 ni gamaaggamama.

Karoora waloo gara fuula duraarrattis kallattiin ni kaa’amaan eegama jechuun FBCn gabaaseera.

 

Facebook Comments