Finfinneetti waliigalteen ijaarsa piroojektii 6 mallatteeffame

Piroojektiiwwan haala magaalaa Finfinnee jijjiiruu danda’an 6 Birrii biiliyoona 10.7 ijaarraman waliigalteen mallatteeffame.

Bulchiinsi magaalaa Finfinnee magaalattiin jiraattoota isheef mijooftuu fi qulqulluu akka taatuuf piroojektiiwwan garaa garaa kalaqee hojjechaa jira.

Kanneen keessaa piroojektootni 6 waggaa lama keessatti xumuramanii tajaajilaaf oolaan waliigalteen ijaarsaa har’a mallatteeffameera.

Piroojektootni kunneenis;
1. Piroojektii Adwaa 0:00km
2. Mana Kitaabaa Finfinnee
3. Suphaa guutuu mana qopheessaa magaalaa Finfinnee
4. Masaraa mootummaa guddicha dhaabbii konkolaataafi waajjirri mooraa Ministira muummee daawwattootaaf banaa ta’uuf qophiirra jiraachuu.
5. Ijaarsa daandii addabaabaayii Pushikiinii hanga Gootaraa
6. Ijaarsa daandii Boolee Madanalamii hanga Imbaasii Ingiliiz ta’uu waajjira kantiibaa irraa odeeffanneerra.

Facebook Comments