Poolisiin Magaalaa Finfinnee deeggarsa Chaayinaarra argachuufi

OBN Wax. 28, 2011- Poolisiin Magaalaa Finfinnee ittisa yakkaarratti deeggarsa Chaayinaa argachuufi.

Deeggarsichi hojiin ittisa yakkaa poolisii teeknooloojidhaan akka deeggaramu taasisa.

Jilli mootummaa Chaayinaa hoggansa Koomiishinii Poolisii Magaalaa Finfinnee waliin dhimmoota nageenyaarratti mari’ataniiru.

Koomiishinarri koomiishinichaa Geetuu Argaawii fi hoggansi koomiishinichaa biroon itti aanaa daayreektara Biiroo Dhimma Nageenya Ummataa Bulchiinsa Haanaan; Soong Shuukuu fi hoggansa biroo waliin mari’ataniiru.

Guddinni magaalaa ammuma dabalaa deemu yakkoonni raawwatamuu malanis waan dabalaniif ittisa yakkaarratti teeknooloojidhaan deeggaramuun akka barbaachisu mari’ataniiru jechuun FBCn gabaaseera.

Facebook Comments