Mootummaafii Paartileen mormitoota Sudaan Kibbaa moottummaa Cehumsaa hundeessuuf walii galan.

Walii galtichi kan raawwate pirezedaantii biyyittii Saalvaakiriifi Dursaa mormitoota Riik Maachar gidduutti.

Akka ministeerri odeeffannoo biyyittii jedhutti walii galteen kun walakkaa baaatii Sadaasaatti hojii irra oola.

Dursitoonni lameen marii fula fuulatti wal’arguun Juubaatti taasisanii jiru.

Mallattoon walii galtee kanaan waggaa darbe mallatteeffamus sababii gara garaatiin hojii irra hin ooliin yoona gahee jira.BBC gabaase.

Facebook Comments