HONG KONG

Galiin seektera Turiizimii ishii bara kana akka gadi bu'e Hongi Kongi beeksifte.

Mormiin biyyittii keessatti gaggeeffamaa jiru Turiizimii ishii haalaan akka miidhe Hong kong beeksifte.

Lakkoofsi turistootaa bara kana kan bara darbee irra 40% hir’isuunis himameera.

Waggaa darbe biyyittiin namoota miliyoona 30,daawwatamtee turtus bara kana mormiin magaalittii keessatti muudate galii seektera turizimii irraa argachuu qabdu hin arganne.

Keessattu daandiin xiyaaraa cufamuun balaliiwwan hedduun akka haqaman taasisee jira.

Jeequmsi baatii tokkoon dura dhimma daangaan walqabatee ka’e ammas kan qabbanaa’e hin fakkaatu jechuun BBC tu gabaase.

Facebook Comments