Masaraan Abbaa Jifaar Haaromfamaa jira

Masaraa Abbaa Jifaar

Masaraa Abbaa Jifaar hangam beektu?

Masaraan Abbaa Jifaar Bara 1870 Mootii Abbaa Jifaar II  Hundeeffame.

Ijaarsa Masaraa kanaa irratti qoodaa kan fudhatan ogeessa biyya Hindii Tiikaam jedhamuu fi hawaasa magaalaa Jimmaa fi naannoosheeti.

Bay’iina kutaalee masaraan kun qabu — —–29
Bay’iina foddaa masaraa————————– 54
Bay’iina balbala ————————————- 65
Bakka argama masaraa ———magaalaa Jimmaa ganda Jireen.

Image may contain: one or more people, people standing, sky, grass, outdoor and nature

Haalli  ijaarsa masarichaa abbaa darbii 1 fi bakka eegichaa darbii lammaffaa irra keessaa kan qabuudha.

Masaricha addaa kan tasiisu haalaa ijaarsa isaa fi bakkaa taphaa ispoortii aadaa (Wal’aansoo) qabaachudha.

Haalaa ibsama foddaa darbii 2ffaa ykn bakka eegichaa wardiyyootaa, Balbala Shawaa, Balbala Kafaa, Balbala Limmuu, Balbala Dawuroo jedhamuun kan bekamuudha.

Mooraa Keessatti manneen argaman Masgiida Mootii Abbaa Jifaar fi Maatii isaani, Masgiida ummataa fi Masaraa Abbaa Jifaar yommuu ta’u, masaraan kuniis kutawwaan adda addaa keessatti tajaajila garaa garaa kennaa akkaa ture hambawwan seenaa masaaraa kanaa ni yadachiisu.Kominikeeshinii Mgaalaa Jimmarraa Odeeffanne.

Facebook Comments