Bunarraa Doolaara biiliyoona tokko argachuuf hojjatamaa jira

OBN Onk. 22, 2012 – Bunarraa Doolaara biiliyoona tokko argachuuf hojjatamaa jira.

Waggaa darbe gatiin buna gabaa Addunyaa hedduu gadi bu’uusaatiin sharafni alaa biyyattiin damee kanarraa argattes gadaanaa ta’uu Daarektarri Abbaa Taaayitaa Bunaafi Shaayii Itiyoophiyaa himan.

Daarektarri Abbaa Taaayitaa Bunaafi Shaayii Itiyoophiyaa Doktar Addunyaa Dabalaa Gaazexaa Bariisaatti akka himanitti, bara eegalametti garuu buna toonii kuma 300 alatti erguudhaan sharafa alaa Doolaara biliyoona tokko argachuuf karooramee hojjatamaa jiraachuu ibsu.

Raawwiin ji’oottan sadan darbanii dhibbeentaa dhibba raawwatamuun karoorichi qabame milkaa’uu kan danda’u ta’uu kan agarsiisu hjedhaniiru.

Diinagdee biyyattii qonnarratti hirkate keessaa hanga ammaatti dameen qonnaa bunaan durfamaa jiraachuu kan himan Doktar Addunyaan, hojimaatootniifi adeemsi hanga ammaa itti hoogganamaa ture garuu galii biyyattiin argachuu maltu dhabsiisaa kan ture ta’uu dubbataniiru.

Facebook Comments