Godina Gujii Lixaatti,Bara kana bunni toonii kuma 33 fi 47 gabaa gidduu galeessaatti dhiyeessuuf karoorfamee hojjetamaa akka jiru himame.

Godina Gujii Lixaatti,Bara kana bunni toonii kuma 33 fi 47 gabaa gidduu galeessaatti dhiyaateera.

Godina Gujii Lixaatti,Bara kana bunni toonii kuma 33 fi 47 gabaa gidduu galeessaatti dhiyeessuuf karoorfamee hojjetamaa akka jiru himame.

Itti Gaafatamaa Itti aanaa Waajjira Qonnaa fi Qabeenya Uumamaa Godina Gujii Lixaa, Obbo Fiqaaduu Tsaggaayee aanaalee Godinichaa 6 keessatti lafti heektaara 100 fi kuma 18 caalu bunaan misoomuusaa OBN’tti himaniiru.

Lafa bunaan misoome kanarraa bunni toonii kuma 63 fi kuma 42 argachuuf hojjetamaa jira.

Omisha Bunaa kana keessaa toonii kuma 33 fi 47 gabaa gidduu galeessaaf dhiyaata.

As keessaa ammoo bunni miicamaa fi gogaan walumatti tooniin kuma 2 fi 568 gabaa gidduu galeessaaf dhiyaateera.

Akka Obbo Fiqaaduun jedhanitti, Godinichatti Misoomni bunaa baayyinaanis qulqullinaanis kan duraaniirra fooyyee qaba.

Qonnaan bulaan mi’aa bunarraa argataa jiru waan dabaleef buna baayyinaa fi qulqullinaan misoomasuu eegaleera.

Yeroo ammaa kanas Abbootiin warraa kuma 100 fi kuma 1fi 192 misooma bunaa kanarratti himaatanii hojjetaa jiru jedhameera.

Lammaa Xiyyeetu gabaase.

Facebook Comments