Ijaarsi paarkiwwaan inddastirii shanii akka xumuramu ibsame

OBN Onk. 24, 2012 – Bara kana ijaarsi paarkiwwaan indaastirii shanii xumuramuun carraa hojii lammiileef akka uumaan ibsame.

Itti gaafatamaan Koominikeeshinii Koorpooreeshinii koorpooreetii Misooma paarkiwwaan indaastirii Itiyoophiyaa obbo Darribee Dabalee akka ibsanitti, koorpooreeshinichi hojii paarkiwwaan indaastirii babali’isuu cinaatti, dirree kanaan carraa hojii lammiileef uumuuf hojjechaa jiras jedhaniiru.

Akka ibsa Obbo Darribeetti, akka biyyaatti hanga ammaatti paarkiwwaan indaastirii 12 kan jiran yoo ta’u, paarkiwwaan indaastirii kanneen keessaa 7 yeroo ammaa kana gara hojiitti seenaniiru.

Yeroo ammaa kana paarkiwwaan kunneen oomisha isaanis gara gabaa biyya alaatti erguus eegalaniiru.

Paarkiwwaaan shanan hafan immoo bara kana ijaarsi isaanii xumuramee gara hojiitti ni seenu jedhameet eegama.
Maddi Dhaabbata Pireesii Itoophiyaati.

Facebook Comments