Ministeerri Galiiwwanii ji’a 1tti Birrii biiliyoona 32.6 walitti qabuu beeksise.

OBN Sadaasa 3, 2012 – Ministeerri Galiiwwanii Itiyoophiyaa ji’a Onkololeessaa keessa qofa galii Birrii biiliyoona 32.6 walitti qabuu beeksise.

Ministeerichi sosochii hubannoo uumuu sassaabbii gibiraa irratti bara 2011tti taasiseen, galiin gibira irraa biyyaattiin argattu akka dabalu taasiseera jedha.

Ministeerichi ji’a Onkololeessaa qofa Birrii biiliyoona 33.4 walitti qabuuf karoorfate keessaa, Birrii biiliyoona 32.6 walitti qabuu danda’eera.

Kanaanis karooricha keessaa dhibbeentaa 97.6 galmaan gahuus ibseera.Galiin walitti qabame kan bara darbee waytii walfakkaataan yemmuu walbira qabamee ilaalamuus Birrii biiliyoona 8.3n caalmaa kan qabu ta’uus ministeerichi ibseera.

Waajjira Ministeera Galiiwwanii Itiyoophiyaa irraa odeeffanne.

Facebook Comments