Pireezidaanti Saahilawarqi Zawdee Koomishinii Ijaarsa Nageenyaa Dhaabbata Biyyoota Gamtoomanii waliin mari’atan.

Pireezidaanti Saahilawarqi Zawdee miseensota Koomishinii Ijaarsa Nageenyaa Dhaabbata Biyyoota Gamtoomanii waliin mari’atan.

Marii isaanitiinis hojii nageenya eegsisuu hojjetamurratti beekumsi hawaasa keessa jiru ilaalcha keessa galchuun raawwatamuu akka qabu himaniiru.

Miseensi garichaas hojii jijjiirama gama hundaa Itiyoophiyaan raawwachaa jirtu, biyyaattiin abdii qabeetti akka taatu ishee taasisuu eeraniiru.

Dabalataanis sadarkaa idil addunyaatti nageenya mirkaneessuuf hojiin raawwatamu dhimma biyyaaf ajandaa jalqabaa taasisuu akka qabu himaniiru.

Komishiniin Ijaarsa Nageenyaa Dhaabbata Biyyoota Gamtoomanii miseensota biyyoota 31 kan qabuudha.

Facebook Comments