Baankiin WHGO kaffaltii tajaajila bishaanii mobaayilaan raawwachuufi.

Baankiin WHGO kaffaltii tajaajila bishaanii mobaayilaan raawwachuufi.

 

 

 

OBN Mudde 21,2012-Baankiin Waldaa Hojii Gamtaa Oromiyaa kaffaltii tajaajila bishaanii mobaayilaan raawwachuuf jedha.

Baankiin Waldaa Hojii Gamtaa Oromiyaa tajaajilasaa babal’isaa dhufeera.

Haaluma kanaan Baankichi kaffaltii mobaayilaan raawwachuufi Abbaa Taayitaa Tajaajila Bishaan Dhangala’aa Magaalaa Amboo fi Walisoo waliin waliigaltee mallattesse

Hawaasni tajaajila ammayyaa argachuun isaa, yeroo isaatti sirnaan fayyadamee jiruufi jireenya isaa akka fooyyeffatuuf gahee guddaa qaba jedhameera.Caalaa Barakaatu gabaase.

Facebook Comments