Yaa’ii Yuuniyeenii Gaalamaa

Yuuniyeenichaa birrii miiliyoona 64 oli yoo tahu haala amma jiruun kaappitaalli walii gala isaa miiliyoona 80 oli gahuu ibsameera.

OBN Amajjii 16, 2012 – Oomishaa fi oomishtummaa Qonnaa Dabaluu fi Diinagdee biyyaa utubuu keessatti waldaaleen hojii gamtaa fi  yuuniyeenonni gahee guddaa qabu jedhame.

Yuuniyeeniin hojii gamtaa qonnaan Bultoota Gaalamaa Yaa’ii Idlee 20ffaa taa’eera.
Yaa’ii Kanarratti Gabaasni Raawwii Bara hojii 2011/12 miseensotaaf dhihaateera.
Yuuniyeenichi hojiiwwan gurguddoo walitti hidhamiinsa gabaa,Tajaajila Mekanizashiinii,Nyaata Beeyladaa,Calla Guddiftuu Adda Aadaa Qonnaan Bultoo Sanyii Filatamaa Qulqulleessuu Fi dhiheessuuf kanneen biroo irratti hojjachaa jiraachuun dhihaateera.
Odiitii bara 2009 taasifameen  kaappitaalli yuuniyeenichaa birrii miiliyoona 64 oli yoo tahu haala amma jiruun kaappitaalli walii gala isaa miliyoona 80 oli gahuu akka dandahu dura taa’aan boordii yuuniyeenii hojii gamtaa qonnaan bultootaa Gaalamaa obbo Lammeechaa Xaafaa kan himan.
obbo Kamaal Daddafoo Bakka Bu’aan Ejensii Waldaa Hojii Gamtaa Godina Arsii Oomishaa Fi Oomishtummaa qonnaa dabaluu fi diinagdee biyyaa guddisuu keessatti waldaaleen bu’uuraa fi yuuniyeenonni gahee guddaa qabaachuu himan.

Hojii gaggeessaan yuuniyeenii hojii gamtaa qonnaan bultoota Gaalamaa Obbo Abdurrahmaan Haajii kaayyoon Yuuniyeenii Keenyaa Jiruu fi Jireenya qonnaan bultoota keenyaa fooyyessuu fi qonna ammayyeessuudha jedhan.

Hojii hanga ammaatti hojjateenis jiruu fi jireenya qonnaan bultoota miseensota waldichaa tahanii hamma tokko fooyyessuun danda’ameera jedhan. Nageessoo Galchuutu gabaase.

Facebook Comments