Kilaboonni Pirimiyer Liigii Ingilaand yeroon jijjiirraa taphattootaa akkuma kilaboota Awurooppaa biroo Fulbaana tokko akka xumuramu murteessan.

Kilaboonni Pirimiyer Liigii Ingilaand yeroon jijjiirraa taphattootaa akkuma kilaboota Awurooppaa biroo Fulbaana tokko akka xumuramu murteessan.

 

 

OBN Amajji 29,2012-Kilaboonni Pirimiyer Liigii Ingilaand yeroon jijjiirraa taphattootaa akkuma kilaboota Awurooppaa biroo Fulbaana tokko akka xumuramu murteessan.

Waggoota lamaan darbaniif, yeroon jijjiirraa taphattoota Kilaboota Ingilaand, barri dorgommichaa eegalusaatiin guyyaa tokko dursee akka jalqabu murtaa’ee ture.

Ta’us kilaboonni Liigicha keessa jiran Marii taasisaniin, yeroon jijjiirraa taphattootaa goolabamu akkkuma waggaa 2 dura turetti haa ta’u jechuun walii galaniiru.

Marii kaleessa kilaboonni fi abbootiin qabeenya kilabootaa taasisan kanaan, Yeroon jijjiirraa gannaa bara kanaatis Fulbaaa 1 akka xumuramu waliigalaniiru. Madda BBC

Facebook Comments