Ministirri Muummee Kaanaadaa Jastiin Tiruudoon dubartoota Itiyoophiyaa hojii uumaan waliin martan.

Ministirri Muummee Kaanaadaa Jastiin Tiruudoon dubartoota Itiyoophiyaa hojii uumaan waliin martan.

 

 

 

OBN Gur 01,2012- Ministirri Muummee Kaanaadaa Jastiin Tiruudoon dubartoota Itiyoophiyaa hojii uumaan waliin martan.

Akka FBC’n gabaasetti Hojii uumuu fi lakkoofsa dubartoota hojii kalaqanii dabaluun haala danda’amuu fi dhimmoota biroorratti mari’ataniiru.

Ministirri Muummee Jastiin Tiruudoon dubartoonni gara hoggansaa fi hojii kalaquutti yeroo dhufan gufuuwwan mudatan haala kamiin hiikuun akka danda’amu muuxxaannoo Kaanaadaan qabdu ibsaniiru.

Akkasumas hojii dhabdoota hir’isuuf maal gochuun akka barbaachisurratti waliin mari’ataniiru.
Itiyoophiyaan Muuxxaannoo carraa hojii uumuu fi kalaqa teeknooloojii hedduu Kaanaadaarraa qooddachuu ishee himaniiru.

Jastiin Tiruudoon jijjiirrama hundagaleessa yeroo ammaa Ityoophiyaan agarsiisaa jirtu dinqisiifachuun, hoggansa jiru irraa abdii akka qaban himaniiru.

Facebook Comments