Itiyoo-Telekoom barsiisoota dubartootaa hojiisaaniin fakkeenyummaa qaban 250 mana barumsaa mootummaa irraa badhaase.

Itiyoo-Telekoom barsiisoota dubartootaa hojiisaaniin fakkeenyummaa qaban 250 mana barumsaa mootummaa irraa badhaase.

 

 

 

OBN.Gur. 27,2012. Itiyoo-Telekoom barsiisoota dubartootaa hojiisaaniin fakkeenyummaa qaban 250 mana barumsaa mootummaa irraa badhaase.

Badhaasa kanas Guyyaa dubartoota Addunyaa Addunyaa yeroo 44ffaa Finfinneetti kabajamerratti jedhameera.

Badhaasichi Manneen barnootaa mootummaa sadarkaa 2ffaa Biyyattii keessa jiran keessaa barsiisota dubartootaa hojiisaaniin warra qabxii olaanaa galmeessan 250 kenname.

Isaan keessaa ammoo barsiisota 50’f carraadhaan Laaptooppiin kennameera.

Barsiisota 200 ta’aniif ammoo Moobaayila ammayyaan kennamuusaa himameera.

Hojii Gaggeessituun olaantuu Itiyoo Telekoom Fireehiwoot Taammiiruu Dubartoota gahoomsuun guddina waliigalaa biyyattii mirkaneessuudha jedhan.

Itiyoo-Telekoom Barsiisota dubartootaa dhaloota booruu qaraa jiran Tekinooloojiin deeggaruuf badhaasa kana kenne jedhan.
Madda:- Dhaabbata Pireesii Itiyoophiyaa.

Facebook Comments