Tiraampi yaada Niiwu Yoorkitti cufuu jedhu qeeqan

OBN Bit. 20,2012- Pirezidaantiin Ameerikaa Donaald Tiraamp yaada bulchaan Niiwu Yoorkiin magaalattii cufuudhaaf dhiyaatee kan hin amanamneedha jechuun ”barbaachisaa hin ta’u” jedhan.

Mr Tiraamp akka jedhaniitti murteen dhumaa kan dhimmicharratti kennamu taaski forsii Koronaavaayirasii Waayiti Hawusitiin.

Pirezidaantiichi kana dura buchisawwan Niiwu Yorkiifi gartokkee Niiwu Jarsiifi Konektiikat, tatamsa’ina vaayirasichaa xiqqeessuuf ni cufamu jechuunsaa ni yaadatama.

Niiwu Yoorki keessatti qofaa namoonni 52,000 ol vaayirasichaan qabamaniiru.

Namoota biyyattii keessatti vaayirasichaan qabamunsaanii mirkanaa’ee keessa wallaakkaan Niiwu Yoorki keessatti argama.

Pirezidaanti Tiraamp fuula tiwiitara isaaniirratti akka barreessaniitti adda baasuun tursiisuu irraa bulchiinsa kana keessatti ‘dhorkuu imalaa’ fi gorsi cimaan osoo kaa’aamee jechuun barreessaniiru.

Dhaabbanni To’annoofi Ittisa Dhukkubootaa jiraattoota bulchiisnawwan sadan kanneen keessatti argaman, uoo dhimma murteessaaf ta’ee malee guyyoota 14’f akka manaa hinbaanee gaafateera.

Ejjansichis dhorkaan kunis kennitoota tajaajila bu’uraalee murteessoo, oggeessaale fayyaa fi dhiyeessitoota nyaataa dabalatee, kan hinilaalanee ta’u himeera.

Mr Tiraapmi guyyaa Jimaataa haala Niiw Yoork keessa jiru ilaalchisee gaazexessitootaatti wayita dubbataniitti, ”Adaa baasuun tursiisuu ilaaluu dandeenyaa sababii eddichi bakka koronaan ballinaan keessatti argamee waan ta’eefu…Waa’ee akkasii yaadaan jira,” jedhanii turan.

Itti dabaluunis adda baasuun kunis vaayirasichi achii gara bulchiinsoota biyyattii biraatti hinbababllannef ni hirisa jedhanii ture.

“Filooriidaa keessattis rakkoon mudataa jira. Hojjattoonni Niiw Yoorki hedduun gara sana deemaa jiru. Suna akka ta’uuf ammoo nuti hinbarbaadnu,” jedhaniiru.Maddi:-BBC

Facebook Comments