Ministirri Dhimma Alaa Gadduu Andaargachew Gita isaani xaliyaani Luuwijii Dii Mayoo walin mari’atan.

Ministirri Dhimma Alaa Gadduu Andaargachew Gita isaani xaliyaani Luuwijii Dii Mayoo walin mari’atan.

 

 

 

OBN Guraandhala 19,2012-Ministirri Dhimma Alaa Gadduu Andaargachew Gita isaani xaliyaani Luuwijii Dii Mayoo walin mari’atan.

Marii ministiroota lamani iraatti obbo Gadduun Itiyoophiyaan biyyatti waliin hariiroo qabdu cimsite akka itti fuftu ibsan. Ministirri muummee Dr Abiyyi Ahimad imaala gara Xaliyaanitti godhanin akkasumas dawwanna Pireezadantiin Xaaliyani biyyaa Itiyoophiyatti godhan irratti biyyonni lameen wali galte mallattessan fixaan basu akka qaban ministiroonni laman ibsaniru.

Ministiroonni lamaan dhimmoota waloo, naannoo fi idila addunyaarrattis mari’ataniiru. Hariiroo biyyoota lamaanii guddisuu, misooma walitti hidhamiinsaa, Invastimantii fi Turiziimiirratti haala waliin hojjechuun danda’amurratti yaada wal jijjiiraniiru jedhame.

Biyyattiin sagaanta riifoormii Itiyoophiyaa kessatti jalqabamee jabessuuf gargarsaa isheen gootef Ministirri Dhimma ala galatefataniru . xaliyaan itiyoophiyaan jijjiraama fida jirtu dhiyeenyatti akka hordoftu ifi filannoo fuldura gaggeffamufis gargarsa barbachisu akka gootu Ministirri dhimmi ala Luuwijii Dii Mayoo ibsaniru. Maddi ministeera dhimmi ala

Facebook Comments