Imbaasiin Ingilaandi Itoophiyaatti argamu rakkoo nageenyaa Londonitti Imbaasii Itoophiyaafi dippiloomaattoota irratti uumameef dhiifama gaafate

Imbaasiin Ingilaandi Itoophiyaatti argamu rakkoo nageenyaa Londonitti Imbaasii Itoophiyaafi dippiloomaattoota irratti uumameef dhiifama gaafate.

Imbaasiin Ingilaandi Magaalaa Finfinneetti argamu rakkoo nageenyaa Londonitti Imbaasii Itoophiyaafi dippiloomaatoota irratti tibbaa kana mudateef dhiifama gaafate.

Qondaalli Olaanaa Imbaasichaa Aleexi Kaameeroon akka jedhanitti; tibbana Londonitti Imbaasii Itoophiyaarratti hookkora uumamee dippiloomaattootarratti rakkoo qaqqabeef dhiifama gaafatee gara fuulduuratti rakkooleen akkasii akka hinuumamneefi mootummaan Ingilaandi bu’uura waliigaltee veenuutiin Imbaasichaafis ta’ee dippiloomaattootaaf eegumsa akka taasisu himaniiru.

Ministir Deetaan Ministeera Dhimma Alaa Itoophiyaa ambaasaaddar Redwaan Huseen gamasaaniin bu’uura waliigalteen Imbaasoota biyya kamiyyuufi dippiloomaattoota rakkoolee nageenyarraa ittisuuf ittigaafatamummaa akka qabu hubachisanii; rakkoo nageenyaa tibba kana Londonitti Imbaasii Itoophiyaafi dippiloomaattoota irratti taasifame mootummaa Itoophiyaa muufachiiseera jedhan.

Dhaabbata Pireesii Itiyoophiyaa Odeeffanne

Facebook Comments