Doolaara seeraan alaa

Doolaarri seeraan alaa to'annoo jala oole.

Doolaarri Ameerikaa kuma 65 fi dhibba 911 karaa seeraan Alaa Finfinneerraa gara Dirre Dawaatti geejjibsiifamaa ture to’atamuu Qajeelchi Poolisii Magaalaa Adaamaa beeksise.

Qindoomina poolisii naannoo Oromiyaafi federaalaatii doolaarri kun konkolaataa Haayiluksii lakkoofsi gabatee 2 A51729AA Hagayya 15 ganama sa’a 4:00 irratti Magaalaa Adaamaa daandii Saffisaarratti kan qabame ta’uu, Itti gaafatamaan diviizyinii komunikeeshinii waajjira poolisii Magaalaa Adaamaa Komaandar Diinoo Imaam himaniiru.

Doolaarri kun birrii Itoophiyaatti  miliyoona tokkoofi kuma dhibba 9 ol ta’a

Maallaqni kunis motora konkolaataa jala dhokfamee kan ture yoo ta’u, namni geejjibsiisaa tures to’atamee qorannoon godhamaa jira jedhan.

Kanamalees, magaalaa Adaamaa Kutaa bulchiinsa Boolee ganda Goorootti rasaasni kilaashii kuma 3 fi   948 uffata raayyaa ittisa biyyaa 2 waliin kan qabame ta’uu Komaandar Diinoon dubbataniiru.

Waaqgaarii Qana’aatu gabaase

Facebook Comments