PIAMNO pirojektii misooma jallisii Doddotaa daawwatan.

Pireezidaantii Itti Aanaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa Godina Arsii Aanaa Doddotaatti pirojektii misooma jallisii Doddotaa daawwatan.

Pireezidaantii Itti Aanaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdisaa pirojekticha wayita daawwatan akka jedhanitti dhimma hiyyummaa mataa gad nu qabachiise keessaa bahuuf halkanii guyyaa hojjechuudha falli jedhan.

Hiyyuummaa keessaa bahuuf ammoo misooma jallisiidhaaf xiyyeeffannaa kennuun hojjetamaa jira jedhaniiru.

Pirojektoota jallisii Mootummaan xiyyeeffannaa kennee hojjechaa jiru keessaa Pirojektiin Doddotaa isa tokko ta’uusaa ibsuun ummanni pirojekticha qabeenyasaa ta’uusaa beekuun Yeroo qabameef keessa akka xumuramee tajaajila keennu tumsa barbaachisu hunda taasisuu akka qaban Obbo Shimallis dhaamaniiru.

Pirojektiin kun deeggarsa mootummaa Kooriyaa kibbaatiin kan ijaaramaa jiru yoo ta’u Doolaara Ameerikaa miliyoona 12.59tiin Yeroo ammaa ijaarsisaa 50% irra qaqqabusaa Biiroo Dhimmoota Komunikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaarra odeeffannee.

Facebook Comments