Galmi Aadaa Ardaa Jilaa Me’oo Bokkuu Ijaarramuufi.

Galmi Aadaa Ardaa Jilaa Me’oo Bokkuu bara 1999 dhagaan bu’uuraa kaa’ameef Birrii miiliyoona dhibba 8 oliin ijaarramuufi.

 Galmi Aadaa Ardaa Jilaa Me’oo Bokkuu Ijaarramuufi.

Galmi Aadaa Ardaa Jilaa Me’oo Bokkuu bara 1999 dhagaan bu’uuraa kaa’ameef Birrii miiliyoona dhibba 8 oliin ijaarramuufi.

Galmi aadaa kun godina Gujii aanaa Annaa Sorraa Ardaa Jilaa Me’ee Bokkuu bakka baalliin Gadaa Gujii itti wal irraa fuudhamutti kan ijaarramu.

Diizaayiniin isaa akkaataa aadaa fi duudha sirni Gadaa hin cabsinee fi aadaa hawaasa naannoo eeggateen tolaan Yuunvarsiitii Bulee Horaatin hojjetameera.

Diizaayinii isaas bulchaa godina Gujii obbo Roobaa Turcee fi preezdaantiin Yuunvarsiitii Bulee Horaa Dooktar Caalaa Waataa walharkaa fuudhaniiru.

Ijaarsa Galma Aadaa Me’ee Bokkuuf dhagaan bu’uuraa kan kaa’ame bara 1999 yoo ta’u, ijaarsi isaa jalqabamuu dhabuu isaatif madda komii ummataa ta’aa tureera.

Jalqabbii ijaarsa proojaktii kanaaf hirmaannaa ummataatin hanga ammaatti Birriin miiliyoonni 13 ol walittii qabamuu Waajjirri Dhimmoota Koominikeeshinii Mootummaa Godina Gujii ibseera. Proojaktichi walumaa galatti Birrii miiliyoona 800tiin raawwatama jechuun kan gabaase FBC dha.

Facebook Comments