Leenjiin leenjiftoota foollewwanii giddu gala Aadaa Oromoo Finfinneetti kennamaa jira

Foollee

Gamtaan abbootii gadaa Oromiyaa  Irreechi baranaa karaa nagaan akka xumuramuuf haal-dureewwan barbaachisan xumuraa jira.
 
Keessumattuu Irreecha hora Finfinnee jaarraa tokkoo oliif addaan cite ture, kabajuuf Foolleefi Qeerroon nagaafi tasgabbii eeguuf gaafatama guddaa qabu.
 
Image may contain: 7 people, crowd and shoes
Gamtaan abbootii gadaas Foollewwan qindeessitoota qeerroofi qarree ta’aniif leenjii kennaa jira.
 
Foolleewwan leenjii kana fudhatan foollee fi qeerroo godinaalee irraa walitti dhufan leenjisu.
 
Abbaan Duulaa Dinquu Dayyaasaa, Foolleetu qeerroof qajeelfama kennee abbaa biyyaa nugodhe, ayyaana kana irrattis Foolleen bilchinaan wal hubannaan milkaa’ina  sirna kanaatiif hojjachuu qaba jedhan.
 
Leenjiin kun mata dureewwan ijaarsa eenyummaa, jijjiirama bulchuu, Dandeettii komunikeeshinii,bilchina miiraa, walitti bu’iinsa furuufi ilaalcha gaariin qabaachuun isaan ijoodha.
Facebook Comments