WMO Deeggarsa

Waldaan Misooma Oromiyaa Hojii Tajaajila Lammumma bifa adda ta'een hojjechuurratti argama.

Waldaan Misooma Oromiyaa Hojii Tajaajila Lammumma bifa adda ta’een hojjechuurratti argama.

Lammillee keenya qe’eef qabeenya isaanii irraa buqqa’anif miseensotaa WMO magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Kolfee waliin Godinaa Baaleefi Godina Wallagga Bahaatti  isinif jirra jechuuun kennaa bara haaraa, kennaa qaammee kennuf daandii gubbaa jira.

 

Kennaan kun deggartoota misoomaafi qaamota adda addaan WMO ‘n kutaa magaalaa Finfinnee Kolfee Qaraniyyoo waliin seenaa addaa hojjatamedha.

Deeggarsi kennamuuf qophaa’ee kun qarshii milliyoonii afur akka gahuu koree hojii kana qindeessa ture beeksiseera. BDhKMNO gabaase

Facebook Comments