Dargaggoonni Godina Shawaa Kaabaa Aanaa Warra Jaarsoo albuuda irratti gurmaa’an fayyadamoo ta’uu himan.

Aanichatti dargaggoonnii hojii albuuda irrattii gurmaa’an,turtii Ji’a Jahaa kessattii Birrii kuma 500 ol qusannee jedhan.

Aanaa Warra Jaarsottii qabeenya albuudaa maqaa invastimantiin yeroo dheeraaf namoota hinmalleen qabame ture irraa fudhatamee, bara darbe irra eegalee dargagonni naannoo irrattii gurmaa’anii hojjachaa jiru.

Dargaggoonnii carraa kana argatani fayyadamoo ta’uu himuun, bu’aa argataniin hojii biraatti ce’uuf qophii ta’uu himaniiru.

Aanaa Warra Jaarsottii waldaalee 57 hojii albudaalee irrattii gurmaa’ani hojjachaa jirachuu isaanii Ittigaafatamaan Waajjira Misoma Intarpiraayizii fi Industirii Aanichaa Obbo Fiqiruu Mulugeetaa ibsaniiru.

Godina shawaa kaabaatti waldaalee hoji albuudaa irrattii gurmaa’un akkataa waligalteen waggaa tokko hojjatan qusannoo isaanii irratti hundaa’un gara hojii gosa biroottii ceesisuf hojjatamaa jiraachuu Itti gaafatamaan Waajjira Misooma Intarpiraayizii fi Industirii Godinichaa Obbo Tasfaayee Haaylamariyaam himaniru.

 

 

Facebook Comments