Ardaa Jilaa Badhaasatti korri filannoo Adulootaa gaggeeffamaa jira

Ardaa Jilaa Badhaasatti korri galataa kan ilmaan Liiban Jaldeessaa Abbaa Gadaa 74ffaa fi Aduloota marsaa Gadaa 74ffaa bulchiinsa Gadaa ta’an filachuuf ergaa taa’uu eegalee hardha guyyoota torbaa ol bubuleera.

Korri filannoo Adulootaa kun jalqaba sadarkaa gosaatti geggeefamee gochi nama nuuf haa ta’uu jette gumiif kan dhiyeesituu yoo ta’u, kan sadarkaa Gosaa guutumatti xummuramee gumiileen fudhatamee mirkanaa’eera.

Amma Yaadii Falmii gargaraa irratti dhiyaachuutti jiruu nama Adulaa Fiixee ta’u filachuuf mariin gama xummuraa jira .

Gadaa fi Abbaan Seeraa Booranaa Jiloo Aagaalleen buufateejira. Akka Aadaa Booranaatti murteen Kan warra irratti waan hundooftuuf xummura irra jira jechuudha.

Amma Ayyootii Booranaa Warrii Fiixee ,Adulootaa fi, Garbaa fi Meedhichaalleen waliin taa’uun murtee dhumaa irraa ga’uuf qota irra jiru.

Murteen kun bifa Domokiraatawaa fi Aadaa Duudhaa Oromoon Booranaa ittiin Aadafattee murteefatteen geggeefamaa kan jiruu yoo ta’uu murtee dhumaa akkuma irraa ga’ameen gurraan kan isan geennu ta’a. Waajjira Dhimmoota Koominikeeshinii Aanaa Areerootu gabaase.

 

Facebook Comments