IMX Wallagga Bahaa

Godina Wallagaa bahaatti dargaggoota hojii dhabeeyyii kuma 42 ta’aniif carraa hojii uumuuf hojjetamaa jiraachuu waajjirri misoomaa fi Intarpiraayizii Godinichaa beeksisee jira.

Godina Wallagaa bahaatti dargaggoota hojii dhabeeyyii kuma 42 ta’aniif carraa hojii uumuuf hojjetamaa jiraachuu waajjirri misoomaa fi Intarpiraayizii Godinichaa beeksisee jira.

Waajjirichatti abbaan adeemsa hojii bajataa fi karooraa obbo Ulfinaan Nagaash akka jedhanitti godinichatti aanaalee 17 keessatti dargaggoonni kuma 42 fi 924 hojii dhabdumaan galmaa’aanii jiru jedhaniiru.

Dargaggoota hojii dhabeeyyii ta’an kanneen keessaas kumni 10 fi 484 dhaabbilee barnoota oolaanoo irraa kan eebbiffamani dha jedhameera .

Dargaggoota kanneeniifis lafti heektaarri kuma 1 fi 319 kan qophaa’e yoo ta’u, sheediin 135 dargaggoota hojii dhabeeyyii kanaaf kan qophaa’e ta’uus himaniiru.

Kurmaanaa 1ffaa darbe kanattis dargaggoota kuma 3 fi 699 ta’an gara hojiitti galchuu isaanii ibsaniiru.

Dargaggoo hojiitti galan kanaafis birriin miiliyoonni 11 fi kuma 399 fi 533 liiqiin kan laatame ta’uu isaa himaniiru.

TOI Gabaase.

Facebook Comments