Konfaraansiin nageenyaa Qeerroo fi Qarree magaalaa Adaamaa waliin taa’ame

Qeerroo fi Qarreen magaalaa Adaamaa haala nageenyaa tibbanaa magaalichaa fi Oromiyaatti uumame sababeeffachuun dhaadannoo “Wal hubannaan yoo hojjenne fuuldurri keenya ifa” jedhuun bulchiinsa magaalaa waliin mari’ataniiru.

Marii kanarratti mootummaan gaaffilee abbaa biyyummaa, afaan oromoo fi faayidaa addaa finfinneerraa eegamu deebisuuf yeroo kamuu caalaa hojjechaa jiraachuus ibsameera.

Qeerroon marii kanarratti hirmaatanis Jawaar humna qabsoo fi bu’aa jijjiirama kanaati, jibbiinsi saba guddaa kanarratti taasifamaa jirurratti hojjetamuu qabu gaafataniiru.

Kantiibaan Bulchiinsa Magaalaa Adaamaa Obbo Assaggid Getaachoo, olola miidiyaalee adda addaatiin wal burjaajessuu keessaa baanee akkamiin akka ceenurratti hojjechuu qabna jedhaniiiru.

Nageenyaa fi fayyadamummaa ummata keenyaafis wal taanee hojjechuu akka qabnu dhaamuun. Namoota rakkoo tibbanaa keessatti hirmaachuun hawaasa walitti buusan to’annoo jala oolchaa jiraachuu fi tarkaanfiis kan fudhatan ta’uu dubbataniiru.

Facebook Comments