Mariin nageenyaa Magaalaa Buraayyuutti taa’ame

OBN Onk. 27, 2012 – Bulchiinsa Magaalaa Buraayyuutti guyyaa har’aa konfaransii nageenyaafi haala Yeroo irraatti xiyyeeffate ; abbootii qabeenyaa, caasaa nageenyaa magaalichaafi Waldaalee Geejjiba Bajaajii irratti ijaaraman waliin bakka hoggansi olaanoo naannoo fi Kantibaan Magaalaa Buraayyuu obbo Salamoon Fayyee argamanittii taa’amera.

Kaayyoon konfaransii kanaas akkaataa qaamoleen nageenyaa ergama Heera Mootummaa itti kenname qindoominaan hawaasa waliin ta’uun olaantummaa seeraa kabajuufi kabachiisuun nageenya magaalichaa mirkaneessuun danda’amuurratti.

Itti Gaafatamtuun Waajjira Dhimmoota Koominikeeshinii Mootummaa Bulchiinsa Magaalaa Buraayyuu aadde Bayyanuu Araddaa OBNitti akka himanitti, marii haala yeroo irratti xiyyeeffate ; abbootii qabeenyaa, caasaa nageenyaa magaalichaafi Waldaalee Geejjiba Bajaajii irratti ijaaraman irraa yaadota kan irratti mari’atamee bulchiinsa Magaalichaan kallattiin kaa’amuus himaniiru.
Gammachiis Zawduutu gabaase.

Facebook Comments