Namoota walitti bu’iinsa tibba darbee keessa harka qaban qulqulleessee seeraatti kan dhiyeessu ta’uu Mootummaan Naannoo Oromiyaa beeksise

OBN Onk. 25, 2012 – Namoota walitti bu’iinsa tibba darbee keessa harka qaban qulqulleessee seeraatti kan dhiyeessu ta’uu Mootummaan Naannoo Oromiyaa beeksise.

Ittigaafatamaan Itti aanaa Biiroo Dhimmoota Koominikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Dheeressaa Tafarraa akka jedhanitti, Naannoo Oromiyaa iddoo tokko tokkootti walitti bu’iinsa mudateen walqabatee magaalota naannicha 19 keessatti marii taasifameen, ummanni namoonni walitti bu’iinsicha keessa harka qaban seeraatti akka dhiyaatan gaafataniiru jedhan.

Mootummaan Naannichaas yaada ummatarraa ka’uun namoota yakkicha keessa harka qaban seeraatti kan dhiyeessu ta’uu himaniiru.

Mootummaan Naannoo Oromiyaa waan ummanni irratti waliigale ni hojjeta kan jedhan Itti aanichi, shakkamtoonni 400 ol too’aatamuufi tarkaanfichi itti fufee kan raawwatamu ta’uus beeksisaniiru.

Facebook Comments