Godina Arsii Aanaa Martiitti jiraattonni Magaalaa Abboomsaa nageenyaarratti mari’atan

OBN Amajjii 7, 2012 – Godina Arsii Aanaa Martiitti jiraattonni Magaalaa Abboomsaa nageenyaa fi tokkummaa keenya eeggachuun misoomaa fi guddina biyyaatiif ni hojjenna jedhan.

Konfiransiin nageenyaa tokkummaa fi obbolummaa Magaalaa Abboomsaatti gaggeeffameera.

Godina Arsii Aanaa Martii Magaalaa Abboomsaatti shira qaamonni nageenya hin barbaanneen sabootaa fi amantoota gidduutti wal shakkiin akka uumamu taasifamee ture karaa nagahaatiin akka furamuufi araarri akka bu’u jiraattonni konfiransii nageenyaa tokkummaa fi obbolummaa magaalaa Abboomsaatti qopheessan.

Konfransii nageenyaa tokkummaa fi obbolummaa kanarratti Kantiibaa Magaalaa Abboomsaa adde Alawiyyaa Jamaal, hawaasni Keenya aadaa waliin jireenya kaleessa qabu itti fufuu qabu jedhan.

Bulchaan aanaa Martii obbo Tamaam Huseen gama isaanitiin konfiransii nageenyaa fi obbolummaa yemmuu gaggeessinu wal-shakkiifi olola Shira xaxxoonni uuman hambisuun aadaa boonsaa tokkummaafi jaalaalaa kaleesaa qabnu itti fufsiisuuf jedhan.

Hirmaattonni konfiransichaas ololafi wal-shakkii qamonni nageenya hin barbaanneen uumaniin osoo hin burjaajofne akkuma kaleessaa tokkummaafi nageenya keenya cimsachuun guddinaa fi jijjiirama biyyaatiif ni hojjanna jedhan.

Nageessoo Galchuutu gabaase

Facebook Comments