Godina Gujiitti weerrarri awwaannisaa mul’ate.

Godina Gujiitti weerrarri awwaannisaa mul'ate.

 

 

OBN Amajji 04,2012- Godina Gujiitti weerrarri awwaannisaa mul’ate.

Aanaalee Gdina Gujii Adoolaa Reeddee,Gumii El Dalloo,Liiban ,Gooroo Doolaa fi Sabbaa Boruu keessaatti weerarri awwaannisaa muldhachuu isaa Itti Gaafataamaan Waajjira Qonnaa fi Qabeenya Uumamaa Godina Gujii, Obbo Taaddasaa Buzunaa  himan.

awwaanisni kun miidhaa cimaa akka hin dhaqabsiifneef qonnaan bultoonni fi horsiisee bultoonni bifa aadaan akka of irraa deebisaniif ogeessoonni qonnaa deeggersa barbaachisu kennaa jiraachuu himan.

Deeggersa Biiroon qonnaa fi qabeenya uumamaa Oromiyaa kenneen maashiinii keemikaalaa harka namaattin biifu lama Aanaa Adoolaa Reeddee fi Sabbaa Booruutti ergamuus isaa oddeeffannoon arganne ni muldhisa, maashiniin kun keemikaala oliif dalga meetira 14 biifuu danda’a.

Akka Godinichaatti Weerrarri hawwaannisaa kun yoo cimee itti fuufe xiyaaraan keemikaala itti biifuuf qaama dhimmi ilaallatu waliin hojjatamaa jiraachuu, Obbo Taaddasaan himanii jiru.

Aanaalee qilleensa badda daree fi baddaa qaban keessaatti hawwaanisi kun wal horuu fi baayyaachuu waan danda’uuf Jiraattoonni wal qindeessuun bifa Aadaan akka hawwaannisni kun bakka tokko hin turre gochuun ga’ee isaan irraa eegamu bahuu qabu jechuun, Obbo Taaddasaan dhaamaniiru.Jiksaa Takileetu Gabaase.

Facebook Comments