Ummanni Godina Baalee Bahaa gammachuu qaban ibsatan

OBN Amajjii 18, 2012 – Ummanni Godina Baalee Bahaa gaaffii yeroo dheeraa godina ta’uuf gaafatan deebii argachuusaatti gammachuu guddaa akka qaban ibsan.

Hawaasni kumatamaan lakkaawaman aanaalee godinichaa hundarraa guyyaa har’aa Istaadiyeemii Magaalaa Gindhiiritti walitti babahuun Mootummaan Naannoo Oromiyaa gaaffii ummataaf gurra kennee dhaggeeffachuun deebii kennuun isaa, mootummaan kabaja ummataaf qabu akka ibsu himanii jiru.

Hirmaattonni sirnicharratti argaman gaaffiiwwan bu’uraalee misoomaafi fayyadamuummaa ummataa godinichaa hiikuuf tattaaffiin mootummaan godhaa jiru cimsanii kan deeggaran ta’uu ibsanii, misooma ariifataa fiduuf sochii taasifamaa jiru tumsuuf akkuma kanaan duraa qopha’aa ta’uu himaniiru.

Dabalataanis nageenyi kabajamuun ol’aantummaa seeraaf bu’ura waan ta’eef humnoota nageenyafi olaantummaa seeraa kabachiisan waliin hojjechuun nageenya godina isaanii akka eeggatan himanii jiru.

Facebook Comments