Aanaa Kuyyuutti Meeshaalee qulqullina dubartotaa eguuf ooluu kenname.

Aanaa Kuyyuutti Meeshaalee qulqullina dubartotaa eguuf ooluu kenname.

 

 

 

OBN Gur 03,2012- Meeshaalee qulqullina dubartotaa eguuf ooluu fi boolla bishaan harkaa tokko hawaasa naannoo Aanaa Kuyyuu Ganda qonnaan Bulaa Faallee Koroftaa diyaasporaa biyyaa Ameerikaa jiraatan tokkon argomame.

Adde Annee Ajjamaa Aanaa Kuyyu Ganda Qonnaan bulaa Liban kuraa Naannoo Faallee Koroftaa jedhamutti dubartoota mana barumsa Laaftoo Gulantaa barachaa jiraniif meeshaalee qulqullina ofii itti eggatan arjoomaniiru.

Gama biraan rakkoo bishaan dhugaatii hawaasaaa naannichaa furuuf paampiin bishaan dhugaatii haarkaa tokko hojjetamee xumuramuun tajaajilaaf qophaa’eera.

Hojiileen misoomaa diyaaspooraa kanaan hojjetames rakkoo gama kanaan qaban kan furuuf ta’uu jiraattonni OBN dubbise himaniiru.

Hojii tola ooltummaa kana Godinaalee Oromiyaa garagaraa kessattis hojjachaa akka jiran Adde Anneen himaniiru. Biiniyaam Boggaalaatu gabaase

Facebook Comments