Godina Buunnoo Beddelleettitti Kolleejjiin Barnoota Leenjii Teeknikaaf Ogummaa Aanaa Boorrachaa tajaajiilaaf ooluufi

OBN Amajjii 29, 2012 – Godina Buunnoo Beddelleettitti Kolleejjiin Barnoota Leenjii Teeknikaaf Ogummaa Aanaa Boorrachaa tajaajiilaaf ooluufi.

Godina Buunnoo Beddelleettitti Kolleejjiin Barnoota Leenjii Teeknikaaf Ogummaa Aanaa Boorrachaa bara darbe baajata Mootummaa Naannoo Oromiyaa Birrii miiliyoona 45.6 ijaarsi kan eegale yemmuu ta’u, yeroo amma kana ijaarsi isaa %84 ga’ee jira.

Kolleejjiin kun baatii 2 boodaas ijaarsi isaa xumuramuun tajaajiilaaf akka oolu Itti gaafatamaan Waajjira Barnoota Leenjii Teeknikaaf Ogummaa godinichaa Obbo Dasaaleny Nagarii dubbataniiru.

Jiraattonni Aanaa Borrachaa tokko tokko kolleejjii BLTO dhiyeenyatti argachuu waan hin dandeenyeef, ijoolleen isaanii utuu fedhii barnootaa qabanii rakkachaa akka turan eeruun, mootummaan yeroo ammaa kana garuu gaaffii isaanii deebisuun nu gammachiisee jira jedhan.

Itti gaafatamaan waajjira BLTO aanichaa Obbo Mulugeetaa Tafarii ijaarsi kolleejichaa qulqullina barbaadameefi yeroo kaa’ameefitti akka xumuramuuf hawaasa waliin ta’uun deeggarsaafi hordoffii barbaachisu tasiisaa jirra jedhaniiru.
Leencoo Tasgaraatu gabaase.

Facebook Comments