Jiraattooni Godina Illuu Abbaa Boor magaalaa Mattuu hiriira deggersaa bahan.

Jiraattooni Godina Illuu Abbaa Boor magaalaa Mattuu hiriira deeggersaa bahan.

Jiraattooni Magaalaa Mattuu fi Naannoo ishee fallasama Ida’amuu tiin hooggansi Ministira Muummee Dr.Abiyyi Ahimad laatan biyyaa keenyaaf abdiidha jedhan.

Falaasama Ida’amuu biyyattin ittiin hoogganamu jalqabde biyyaa keenyarraa darbe Gaanfa Afirikaa akkasumas, Addunyaafu abdii ta’uu Addunyaan ragaa waan baheef guddinaafi jijjirama biyya keenyaa keessatti gahe guddaa qaba jechuun jiraattoonni kunniin himaniiru.

Kantibaan Magaalaa Mattuu, obbo Qalbeessaa Tooleeraa Badhaadhinaan Oromoon siyaasa jibbinsa keessaa bahe tokkummaasaa cimsachaa waan jiruuf, kanniin Oromoo qoodun walitti bu’insaan aangoo barbaadaniif iddoo hin qaban jedhaniiru.

Dabalataanis Bulchaan Godina Iluu Abbaa Boor Injinarr Girmaa Raggaasaa, gama isaanitiin jijjiramni amma biyya keenya keessatti falaasama ida’amuutiin galma’aa jiruu saboonni fi sablammoonni kunuunsuu akka qaban dhaamaniiru.

Lijaalam Abarraatu gabaase.

Facebook Comments