Magaalaa Galaanitti hiriirri deeggarsaa bahame.

Magaalaa Galaanitti hiriirri deeggarsaa bahame.

 

 

OBN 15 6 2012 Jiraattoonni magaalaa Galaanii fi naannoo ishee kumaatamaan lakka’aman faradaan dabaalamuun , dhaadannoowwan gara garaa dhageessisaa deeggarsa Paartii Badhaadhinaa fi Muumicha Ministira Muummee Dr Abiyyi Ahimadiif qaban hiriira deeggarsaa hahuun ibsan.

Jijjiramni hoggansa Ministira Muummee Dr.Abiyyii Ahimadiin dhufaa jiru ceesisuuf gahee keenya ni baana jedhan.

Ummata Oromoo jidduutti wal qoqqooduu,wal abaaruu fi wal cabsuun barbaachisaa akka hin taanee fi rakkoo jiru hunda mariin hiikaa deemuun akka barbaachisu jiraattoonni kunneen himan.

Kantiibaan Magaalaa Galaan ,Obbo Ahimad Idiriis , ummanni Magaalaa Galaanii fi aannoo ishee fedhii fi jaalala hoggansa isaatiif qabu bifa kanaan ibsuusaa galateeffataniiru .

Fuula duraafiis jijjirama biyyattii keessatti dhufaa jiru itti fufsiisuuf badhaadhina cinaa dhaabbachuun gaheesaanii bahuu akka qaban dhaaman.

Paartiin Badhaadhinaa Paartii falaasama ida’amuutiin badhaadhina galma godhatee hojjetu akka ta’es himan.

Abbootiin qabeenyaa magaalittiis paartii badhaadhinaa cinaa dhabbachuu isaanii kan ibsuu fi jaalala Ministira Muummichaaf qaban agarsiisuuf sangoota kennaadhaan dhiyeessaniiru. Girmaa Hundeetu gabaase.

Facebook Comments